De handpop in de thuissituatie

De handpop als pedagogisch hulpmiddel doet ook in de thuissituatie steeds meer zijn intrede. Enerzijds omdat kinderen (ook oudere kinderen) het fijn vinden om een pop te hebben die ze kunnen laten doen wat zij willen, daar alles tegen kunnen vertellen en de pop kunnen gebruiken om grenzen te verleggen en nieuwe vaardigheden op te doen. En anderzijds omdat ouders een pop willen gebruiken in de communicatie met hun kind en merken dat het kind anders reageert op de vragen die de pop stelt, ze vertellen vaak méér dan dat ze aan de ouder zelf vertellen.

Dit betekent niet dat het kind de ouder niet als ‘veilig’ en ‘vertrouwd’ ervaart, de reden waarom een kind meer tegen een pop vertelt heeft meer te maken met het gegeven dat een kind niet direct ziet als iemand die iets van hem/haar verwacht. Kinderen hebben vaak al heel jong door dat volwassenen bepaalde verwachtingen koesteren t.o.v. het kind en dat maakt dat het kind zich wat gesloten op kan stellen en schaars is met de informatie die het geeft. Wanneer je als ouder een pop als pedagogisch hulpmiddel wilt gebruiken, is het dus belangrijk dat de pop ‘zuiver’ blijft en jouw rol als opvoeder niet gaat overnemen. Belangrijk om na te denken wat je precies met de pop wilt bereiken en in welke situaties je de pop in zou willen zetten. Bedenk dat een kind snel uitgepraat zal zijn met een pop die hem/haar vooral op alles wat verbetert en nog geleerd moet worden wijst en dat er serieus gewerkt moet worden aan een vriendschappelijke band tussen het kind en de pop. Pas wanneer het kind het gevoel heeft dat de pop niet veroordeelt, niet corrigeert, niet moeilijk doet over gemaakte fouten, betrouwbaar en integer blijkt te zijn, zal de pop het kind (en jou als opvoeder) kunnen helpen stappen te nemen in de ontwikkeling.

Een handpop in de thuissituatie kan een prima hulpmiddel zijn om duidelijk te krijgen waarom een kind doet wat het doet en wat het nodig heeft om ander gedrag te gaan vertonen. Dit kan gaan over eten, slapen, zindelijk worden, bang zijn voor (vul maar in), conflicten, omgaan met anderen, het uiten van emoties etc.

De workshop die je hierbij zou kunnen helpen is de basisworkshop “De pedagogische handpop”

Gesloten.