Handpoppen.nl

Handpoppen.nl

In een notendop:

In 2004 ging de webshop van start onder de naam livingpuppets.nl, alle poppen in de webshop waren van het merk Living Puppets, er waren 50 verschillende handpoppen, verdeeld over 3 categorieën. Door de jaren heen heb ik gewerkt met verschillende webshopprogramma en de mogelijkheden van de e-commerce zien groeien. De webshop telt inmiddels bijna 750 artikelen en heeft een grote ontwikkeling en groei doorgemaakt. Het is een proces wat constant in beweging is omdat er constant nieuwe producten bij komen, de techniek steeds meer mogelijk maakt, er steeds meer beveiligd moet worden, er steeds weer nieuwe aanvullingen op bestaande wetten komen, er nog steeds nieuwe regels bijkomen, de zoekmachine steeds weer iets anders bedenkt om de slimmeriken te slim af te zijn, er steeds meer concurrentie komt, software wel of niet blijkt samen te werken, technische koppelingen wel of niet blijken te werken, er altijd geanticipeerd moet worden op onvoorziene situaties en het geheel zo veelomvattend is dat het doorlopend gemonitord moet worden.

De webshop bood tal van nieuwe uitdagingen waaronder:

 • het vormgeven en stylen van de webshop;
 • het schrijven van productpagina’s;
 • het zorgen voor goede productfoto’s;
 • het maken van productvideo’s;
 • het zien van kansen en mogelijkheden;
 • het ontdekken van nieuwe merken en interessante aanvullingen op de collectie;
 • het ontwerpen van reclame’s, banners, flyers en folders;
 • het deelnemen aan vakbeurzen;
 • het creëren van heldere informatiepagina’s;
 • het opzetten van online reclamecampagnes;
 • het opzetten en onderhouden van diverse social media kanalen;
 • goede klantenservice leveren;
 • een systeem ontwikkelen voor inkoop- en magazijnbeheer;
 • het bewaken van privé tijd;

 

 

Over dit project

Het opzetten en onderhouden van een webshop is de meest omvangrijke klus waar ik me tot nu toe mee bezig gehouden heb. Vooral omdat er veel ‘beweging’ is rondom een webshop: het aanbod verandert maar ook de techniek, de eisen, de vormgeving etc. waardoor het nooit af is en er regelmatig aanpassingen gedaan moeten worden.

In mijn bedrijfsplan speelde het opzetten van een webshop een grote rol, wanneer ik workshops zou geven en zou gaan adviseren over het gebruik van de handpop in de klas zou het heel handig zijn wanneer ik die ook direct aan zou kunnen bieden of een kanaal zou hebben waar de poppen bekeken en/of besteld konden worden.

Project details
 • Categorieën:Handpoppen, Marketing, Media
 • Vaardigheden:Beeldbewerken, Beschrijven, Etaleren, Filmen, Fotograferen, Productkennis, Video monteren
 • URL:https://www.handpoppen.nl
 • Opdrachtgever:Wonderbaarlijke Spiegels
 • Datum:2004