Over Helen • Wonderbaarlijke Spiegels

Over Helen

IK

Ik ben Helen Meurs en gespecialiseerd in de handpop als pedagogisch hulpmiddel. Ik ben het grootste deel van mijn leven al gefascineerd door de magie van de handpop en doe al jaren onderzoek naar met name de pedagogische- en educatieve waarde van dit prachtige medium. Naar wat precies maakt dat hij werkt bij kinderen of juist niet. Naar de kern van de interactie en wat dit vraagt van de invulling en het karakter van de handpop. Persoonlijk spreek ik liever over de handpop als een ‘pedagogisch hulpmiddel’ omdat daarmee een duidelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen het ding (de handpop) en de reden waarom ik de handpop betrek in mijn handelen (het pedagogische doel).

Dit zegt JaNee over Helen

Mijn achtergrond

Mijn fascinatie voor handpoppen is ooit gestart op de PABO waar ik afstudeerde op de handpop als sociaal-emotioneel hulpmiddel. De jaren daarna, in het onderwijs, kon ik al mijn theoriën over de kracht van de handpop uitproberen, bijstellen en verder ontwikkelen. Dat heeft in 2004 geleid tot de oprichting van Wonderbaarlijke Spiegels en Handpop.nl.

Mijn uitdaging

Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich kunnen openen voor een handpop, er door ontspannen en zich laten zien. Voor een kind is de pop een gelijke en het is de kunst om die gelijkheid ten alle tijden te laten bestaan.  Het een rol te laten spelen in elke inhoud, elk onderwerp en elk thema wat ik via de pop aan wil gaan. De pop neemt nooit mijn rol als opvoeder over.

Mijn doel

Alles wat ik met een handpop doe is gericht op het uitdagen van interactie, ontwikkeling en dus groei. Ik wil via de pop gericht werken aan het vergroten van de weerbaarheid, het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden van kinderen. Werken met de pop is geen doel op zich, de pop is een laagdrempelig hulpmiddel om mijn doel te bereiken.