De afgelopen jaren is de toepassing van de handpop binnen verschillende sectoren in een stroomversnelling terecht gekomen. Dat is niet gek natuurlijk wanneer je bedenkt wat er allemaal mogelijk is met dit prachtige medium en de manier waarop kinderen op een handpop reageren. Vanaf 2004 ben ik vaak benaderd vanuit de praktijk om mee te denken rondom thema’s, onderwerpen en problematieken waarbij de handpop een rol zou kunnen spelen. Daardoor is er een manier van werken met de pop ontwikkeld die heel eigen is, die goed aansluit bij de praktijk en door kinderen omarmd wordt. Al jaren geef ik workshops om leerkrachten, hulpverleners, ouders, opvoeders en andere geïnteresseerden aan de slag te laten gaan met de pop als hulpmiddel en doe dat nog steeds met veel plezier.

In de loop van de jaren zijn er ook veel onderwerpen, leergebieden en problematieken langsgekomen die ontzettend interessant zijn maar te specifiek om er een rendabele workshop op te ontwikkelen of te diepgaand om ze in een basisworkshop te stoppen. Inmiddels ligt er een schat aan informatie, uitgewerkte ideëen en invalshoeken waar je misschien nooit bij stil hebt gestaan maar die allemaal gekoppeld kunnen worden aan de menspop. Het is zonde om die informatie op de plank te laten verstoffen want daar is het te waardevol voor, niet alleen voor jou maar ook voor alle kinderen die er baat bij gaan hebben.

En daarom heb ik, naast de workshops, nog een andere vorm van scholing bedacht; een online academy waarin verschillende cursussen gevolgd kunnen worden die betrekking hebben op basisvaardigheden, op het verder uitwerken van de hand(mens)pop en op vaardigheden en/of ingangen die pas aan bod komen wanneer het spelen met de pop heel natuurlijk af gaat.

De naam online academy doet al vermoeden dat de lessen online te volgen zijn, je hoeft dus niet naar ons toe te komen, hoeft de deur niet uit en kunt, bij wijze van spreken, in je pyjama aan de cursus deelnemen. Je hebt een pc of tablet nodig én een menspop want alle cursussen richten zich op het werken met de menspop, vooral omdat ik dat als het meest breed inzetbaar type handpop ervaar, en deze binnen de pedagogische- en educatieve situatie het meest wordt gebruikt als hulpmiddel.

Elke cursus bestaat uit lessen met een of meer video’s en opdrachten. Daar krijg je toegang tot het kennisforum bij jouw cursus en kunt daarin alle vragen die je hebt stellen, je kunt ervaringen uitwisselen met anderen en oefenen met extra opdracht als je dat wilt. Ik ben ook aanwezig op het forum en spring bij met raad en daad waar ik kan.