Online Cursussen voor Gevorderden • Wonderbaarlijke Spiegels

Online Cursussen voor Gevorderden

Wat komt er in deze cursus aan bod?

Kun je je menspop al goed tot leven roepen en heb je niets meer te leren als het gaat om het bewegen van de pop, het gebruiken van de stem, het vormen van het karakter, het toevoegen van emoties en handbewegingen? Dan kun je er ook voor kiezen het basisvaardigheden-stuk te laten vallen en direct door te gaan naar de onderdelen die de handpop als pedagogisch hulpmiddel behandelen. In de gevorderden cursus komen de basisvaardigheden niet aan bod. Ben je nog niet zeker over je basisvaardigheden maar wil je de pop wel als een hulpmiddel gaan gebruiken? Dan is een beginners cursus misschien een betere keuze. N.B. Deze gevorderden cursus is geen vervolg op de beginnerscursussen en bevatten de laatste 5 lessen uit de beginnerscursus.

In deze cursus ga je heel gericht aan de slag om van jouw menspop een pedagogisch hulpmiddel te maken waarmee je kinderen kunt gaan uitdagen tot bijvoorbeeld interactie, deelname, ontwikkeling, het verleggen van grenzen, het oefenen van nieuwe vaardigheden, etc. De cursus is voor een ieder die de pop als hulpmiddel wil gaan gebruiken binnen de thuissituatie, de kinderopvang, het onderwijs of de hulpverlening. De cursussen zijn opgebouwd uit dezelfde onderdelen maar zijn verschillend in de opdrachten en de nadrukken die in de verschillende varianten gelegd worden zodat ze beter aansluiten bij de praktijk van de verschillende deelnemers.

Elke cursusvariant bestaat uit 5 lessen en kost €45,00 per deelnemer.

Wat kun je verwachten van deze cursus?

De cursus voor gevorderden is er in 4 varianten

Voor wie de basisvaardigheden al onder de knie heeft en nu doelgericht met een pop aan de slag wil. Welke variant past het best bij jou?
20170811_academy_7883

(groot)Ouders

45,00 p.p.

Help je kind zichzelf te leren kennen

 • Deze gevorderdencursus is voor: ouders, grootouders en andere opvoeders
 • Die: hun (klein)kind(eren) uit willen dagen tot activiteiten, het verleggen van grenzen, willen weten wat er in het kind omgaat, het kind een fijn vriendje gunnen, het kind op een laagdrempelige manier willen laten oefenen met nieuwe vaardigheden, etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

20170811_academy_7877

Kinderopvang

45,00 p.p.

Help een kind de wereld om zich heen te ontdekken

 • Deze gevorderdencursus is voor: leid(st)ers en gastouders in de kinderopvang en BSO
 • Die: jonge kinderen uit willen dagen tot (thema)activiteiten, meer willen laten vertellen, mee willen laten doen met een spelletje, willen laten oefenen met zelfstandigheid, samen spelen, het leren omgaan met zichzelf en de ander, etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

20170811_academy_7874

Onderwijs

45,00 p.p.

Help een kind zijn talenten te ontwikkelen

 • Deze beginnerscursus is voor: leerkrachten en assistenten in het onderwijs
 • Die: kinderen uit willen dagen tot (thema)activiteiten, meer interactie met een kind willen, meer betrokkenheid willen zien bij een leeractiviteit, kinderen willen laten oefenen met zelfredzaamheid, weerbaarheid, sociaal gedrag , etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

20170811_academy_7878

Hulpverleners

45,00 p.p.

Help een kind zichzelf te zien en te begrijpen

 • Deze gevorderdencursus is voor: (jeugd)hulpverleners en kindercoaches
 • Die: kinderen uit willen dagen tot interactie en communicatie, hen willen helpen met het aanleren van nieuwe vaardigheden, het oefenen van gedrag en/of samenspel , aan de slag willen met het zelfbeeld of de weerbaarheid, etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

Ik heb een vraag over een cursus voor gevorderden

X