De pedagogische handpop

is geen ding maar een manier van denken

Handpoppen zijn er in veel soorten en maten en worden niet altijd terecht ‘pedagogische handpoppen’ genoemd. Niet altijd terecht omdat de handpop an sich gewoon een pop is, een ding wat op zichzelf helemaal niet zo pedagogisch hoeft te zijn. Wat een handpop ‘pedagogisch’ maakt is de manier waarop er met de pop wordt om gegaan, de inhoud die de pop krijgt en naar buiten brengt, de doelen die via de pop worden nagestreefd en de bewuste keuze om de pop in te zetten om (meestal) kinderen te ondersteunen of te stimuleren in hun leerproces en hun ontwikkeling.

Wonderbaarlijke Spiegels is de ziel van het bedrijf waar ook Handpop.nl en Handpoppen.nl een onderdeel van uitmaken en gespecialiseerd in de handpop als hulpmiddel. Ik doe al jaren onderzoek naar met name de pedagogische- en educatieve waarde van dit fantastische medium. Naar wat precies maakt dat de handpop werkt bij kinderen of juist niet. Naar de kern van de interactie en wat dit vraagt van de invulling en het karakter van de handpop. Persoonlijk spreek ik liever over de handpop als een ‘pedagogisch hulpmiddel’ omdat daarmee een duidelijker onderscheid gemaakt kan worden tussen het ding (de handpop) en de reden waarom ik de handpop betrek in mijn handelen (het pedagogische doel).

Ik wil je hier laten kennismaken met de “babbelmethode” en de daarvoor benodigde basisvaardigheden die betrekking hebben op het tot leven roepen van de handpop, de basishouding die vooral betrekking heeft op de volwassene die de handpop wil gebruiken als pedagogisch hulpmiddel en de pedagogische doelen die via de handpop te bereiken zijn. Hoewel ik me realiseer dat de pedagogische doelen de reden zijn waarom je overgaat tot het inzetten van de handpop zijn de basisvaardigheden en de basishouding wel een voorwaarde om die doelen zo optimaal mogelijk te bereiken. Dat geldt voor zowel  de thuissituatie, het onderwijs, de opvang als de hulpverlening.

Natuurlijk kan de handpop ook gebruikt worden ter vermaak, om voorstellingen te geven, om rollenspellen uit te spelen, als speelpop voor een kind of als los onderdeel van een thema of activiteit maar over die rollen en mogelijkheden wil ik het op deze site niet hebben. Op deze site wil ik me richten op een ieder die in de handpop mogelijkheden ziet met betrekking tot de begeleiding, de opvoeding en educatie van kinderen. Het zal duidelijk worden dat er daarbij altijd sprake is van een wisselwerking tussen de pop (en zijn bespeler) en het kind wat door de pop wordt aangesproken, het succes van de handpop ligt in de mate waarin er interactie plaatsvindt.

Ik merk dat er behoefte is aan deze informatie en weet uit ervaring dat een handpop alleen een pedagogisch hulpmiddel kan zijn wanneer je daar bewust mee omgaat, bewuste keuzes maakt en de tijd neemt om jezelf het werken met een handpop eigen te maken.

X