De pedagogische handpop • Wonderbaarlijke Spiegels

De pedagogische handpop

Handpoppen zijn er in veel soorten en maten en worden, wanneer ze worden gebruikt ten behoeve van opvoeding of onderwijs, nog wel eens  ‘pedagogische handpoppen’ genoemd. Daarmee wordt er gesuggereerd dat de handpop pedagogisch is en dat is, wat mij betreft, onjuist. Ik zal je uitleggen waarom.

De handpop an sich is gewoon een pop, niets meer of minder dan een ding en dat ding is van zichzelf niet pedagogisch. Wat een handpop ‘pedagogisch’ maakt is de manier waarop er met de pop wordt om gegaan, de inhoud die de pop krijgt en naar buiten brengt, de doelen die via de pop worden nagestreefd en de bewuste keuze om de pop in te zetten om (meestal) kinderen te ondersteunen of te stimuleren in hun leerproces en hun ontwikkeling.

Het gaat dus om wat je van de pop, het ding, máákt en op welke manier je de doelen die je bereiken wilt handen en voeten gaat geven via de handpop. Als dat lukt dan ontstaat er een prachtig hulpmiddel waarmee je kleine en grote wonderen kunt verrichten. De handpop als hulpmiddel is dus eigenlijk een betere benaming dan de pedagogische handpop maar voilá, ik heb het nu gezegd en zal er verder niet moeilijk over doen.

Ik hou me al meer dan 25 jaar bezig met de handpop in relatie tot het ondersteunen van kinderen in de thuissituatie, de kinderopvang, het onderwijs en de hulpverlening.  Ik doe al jaren onderzoek naar met name de pedagogische- en educatieve waarde van dit fantastische medium. Naar wat precies maakt dat de handpop werkt bij kinderen of juist niet. Naar de kern van de interactie en wat dit vraagt van de invulling en het karakter van de handpop.

Ik heb ervaren dat de pop door vrijwel alle kinderen omarmd wordt maar dat het niet iedere pop lukt om kinderen langer dan een paar weken te boeien. Zoals het ook niet iedere pop lukt om daadwerkelijk als hulpmiddel gebruikt te worden. In vrijwel alle gevallen ligt dat niet aan de pop maar aan de manier waarop er met de pop omgegaan wordt, hoe hij tot leven komt en welke inhoud hij naar buiten brengt. Het goede nieuws is dat het om vaardigheden gaat die je jezelf aan kunt leren, het kost wat tijd maar het is de investering meer dan waard omdat de pop niet alleen de kinderen naar een hoger niveau zal gaan tillen maar ook jou als professional of ouder.

Ik wil je op deze site laten kennismaken met  een manier van denken over en werken met de handpop die werkt. Dat is niet alleen mijn ervaring maar ook de ervaring van de vele ouders, leerkrachten, groepsleiders en hulpverleners die ik de afgelopen 15 jaar tegen ben gekomen in mijn workshops. Hoewel ik me realiseer dat de pedagogische doelen vaak de reden zijn waarom je overgaat tot het inzetten van de handpop, wil ik daar niet mee beginnen omdat er het een en ander vooraf gaat aan het inzetten op die pedagogische doelen. Bij het werken met een handpop zou beginnen met de doelen hetzelfde zijn als het beginnen met het dak bij de bouw van een huis.

Ik wil je kennis laten maken met de “babbelmethode” en de daarvoor benodigde basisvaardigheden die betrekking hebben op het tot leven roepen van de handpop, de basishouding die vooral betrekking heeft op de volwassene die de handpop wil gebruiken als pedagogisch hulpmiddel en de pedagogische doelen die via de handpop te bereiken zijn. zijn de basisvaardigheden en de basishouding wel een voorwaarde om die doelen zo optimaal mogelijk te bereiken. Dat geldt voor zowel  de thuissituatie, het onderwijs, de opvang als de hulpverlening.

Wonderbaarlijke Spiegels richt zich uitsluitend op de handpop als hulpmiddel en geeft geen trainingen of workshops om de handpop voor entertainment of vermaak te leren bespelen. Tot 1 augustus 2019 zijn handpop.nl en de webshop handpoppen.nl een onderdeel van Wonderbaarlijke Spiegels geweest en gaf ik mijn workshops en trainingen onder de naam van handpop.nl. Vanaf augustus 2019 zijn het officieel twee verschillende bedrijven geworden waarbij handpop.nl zich blijft richten op het aanbieden van een geweldige collectie handpoppen en Wonderbaarlijke Spiegels zich richt op de handpop als (pedagogisch) hulpmiddel. Bij het ene bedrijf koop je het ding en bij het andere leer je hoe je van dat ding een echte pedagogische handpop maakt dus.

X