fbpx

Thuissituatie

De handpop in de thuissituatie: een veilig vriendje voor jouw kind

 

De handpop als pedagogisch hulpmiddel doet ook in de thuissituatie steeds meer zijn intrede. Enerzijds omdat kinderen (ook oudere kinderen) het fijn vinden om een pop te hebben die ze kunnen laten doen wat zij willen, daar alles tegen kunnen vertellen en de pop kunnen gebruiken om grenzen te verleggen en nieuwe vaardigheden op te doen. En anderzijds omdat ouders een pop willen gebruiken in de communicatie met hun kind en merken dat het kind anders reageert op de vragen die de pop stelt, ze vertellen vaak méér aan de pop dan dat ze aan jou zullen vertellen.

De pop is een vriendje, geen opvoeder

Dit betekent niet dat het kind jou als ouder niet als ‘veilig’ en ‘vertrouwd’ ervaart. De reden waarom een kind meer tegen een pop vertelt heeft meer te maken met het gegeven dat een kind de pop niet direct ziet als iemand die iets van hem/haar verwacht. Kinderen hebben vaak al heel jong door dat volwassenen bepaalde verwachtingen koesteren ten opzichte van het kind en dat maakt dat het kind zich wat gesloten op kan stellen en schaars is met de informatie die het geeft. Wanneer je als ouder een pop als pedagogisch hulpmiddel wilt gebruiken, is het dus belangrijk dat de pop ‘zuiver’ blijft en jouw rol als opvoeder niet gaat overnemen. Belangrijk om na te denken wat je precies met de pop wilt bereiken en in welke situaties je de pop in zou willen zetten. Bedenk dat een kind snel uitgepraat zal zijn met een pop die hem/haar vooral op alles wat verbetert en dat wat nog geleerd moet worden wijst en dat er serieus gewerkt moet worden aan een vriendschappelijke band tussen het kind en de pop. Pas wanneer het kind het gevoel heeft dat de pop niet (ver)oordeelt, niet corrigeert, niet moeilijk doet over gemaakte fouten, betrouwbaar en integer blijkt te zijn, zal de pop het kind (en jou als opvoeder) kunnen helpen stappen te nemen in de ontwikkeling.

De pop maakt de drempel tot vertellen en grenzen verleggen lager

Een handpop is een prettig en veelzijdig hulpmiddel, dat ook in de thuissituatie grote meerwaarde kan hebben. Ik hoor vaak van ouders terug dat hun rol als opvoeder door de pop een extra dimensie heeft gekregen; voor het kind heeft de pop een andere ‘status’ dan de ouder. In de ouder-kind-relatie spelen vaak onbewuste processen mee die het kind oppikt en waar het op reageert. In de relatie tussen het kind en de pop spelen deze processen niet. De pop wordt als ‘blanco’ ervaren, als gelijke en onvoorwaardelijk vriendje. Door het kind gesprekken te laten voeren via de pop krijg je informatie van het kind die het je nog niet had verteld en daarmee meer zicht op wat het kind bezighoudt; door de aanwezigheid van de pop kunnen kinderen ineens situaties aangaan die ze voorheen uit de weg gingen of veel weerstand opriepen. Bijvoorbeeld:

 • Jouw kind vindt het moeilijk om contact met anderen te leggen.
 • Jouw kind heeft moeite met zelfstandigheid.
 • Jouw kind reageert angstig als het bijvoorbeeld naar de dokter moet.
 • Jouw kind slaapt moeilijk in of door.
 • Jouw kind heeft veel bevestiging nodig.
 • Jouw kind uit zich moeilijk.
 • Jouw kind is vaak bij conflicten betrokken.
 • Jouw kind heeft moeite met veranderingen/nieuwe situaties.
 • Jouw kind wordt gepest en trekt zich in zichzelf terug.
 • Jouw kind heeft behoefte aan een ‘maatje’.
 • Jouw kind komt niet echt tot spelen.
 • Etc.
Alleen een vriendje van jouw kind? Echt niet!

In de praktijk blijkt vaak dat een pop, die aanvankelijk voor een kind is aangeschaft, al snel een onderdeel van het hele gezin (en soms zelfs de hele familie) wordt. En dat het ook niet alleen het kind is dat met de pop speelt! Een handpop in de thuissituatie kan een prima hulpmiddel zijn om duidelijk te krijgen waarom een kind doet wat het doet en wat het nodig heeft om ander gedrag te gaan vertonen.

De handpop als pedagogisch hulpmiddel is echt niet alleen voor professionals weggelegd, maar ook voor jou als ouder. We hopen je op deze site een schat aan informatie te geven, je bent van harte welkom bij mijn workshops en mag, als je vragen hebt, natuurlijk altijd contact met me opnemen.

X