Hulpverlening • Wonderbaarlijke Spiegels

Hulpverlening

De handpop als intermediair binnen de hulpverlening

 

Onder hulpverlening versta ik alle activiteiten die gericht zijn op zorg en hulp in een een-op-een situatie aan kinderen en situaties waarbij de hulp geboden wordt in behandelgroepen. Het gaat om situaties waarin de handpop wordt ingezet om kinderen met een hulpvraag verder te helpen en/of gericht uit te dagen. De handpop kan veel meerwaarde hebben voor (spel)therapeuten, (kinder)coaches, RT-ers, IB-ers, rouwbegeleiders, logopedisten, jeugdhulpverleners, psychiatrisch verpleegkundigen, etc.

Uitdagen tot interactie

De handpop wordt in de hulpverlening ingezet om kinderen uit te dagen tot communicatie, deelname en interactie, het spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling of om kinderen op een voor hen veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden en praten makkelijker met en via een pop.  De handpop moet daarbij gezien worden als een onderdeel van de sessie of het behandelprogramma. De pop neemt een aantal inhouden voor zijn rekening die op het programma staan en springt in op situaties die zich voordoen.

Daarbij kun je o.a. denken aan:

 • het duidelijk krijgen wat er in het kind leeft;
 • het duidelijk krijgen hoe het kind een bepaalde situatie ervaart;
 • het duidelijk krijgen waar het kind moeite mee heeft;
 • het duidelijk krijgen hoe het kind denkt;
 • het duidelijk krijgen wat het kind (niet) nodig heeft;
 • het kind uitdagen zich te uiten;
 • het kind uitdagen grenzen te verleggen;
 • het kind laten oefenen met nieuwe vaardigheden;
 • het kind een spiegel voorhouden;
 • het kind alternatieven geven voor bestaand gedrag;
 • het kind ondersteunen in de taalontwikkeling.

De uitwerking die de pop op een kind kan hebben kan heel groot zijn. Kinderen die nauwelijks iets durfden te zeggen, laten zich door de pop bevragen; kinderen die weinig emotie en betrokkenheid toonden, laten via de pop zien wat er in hen leeft; kinderen die geen initiatieven durfden te nemen gaan samen met de pop op verkenning uit. Dat een kind zich makkelijker door een pop laat uitdagen heeft alles te maken met het gegeven dat er van de pop geen enkele dreiging uitgaat en kinderen zich naar de pop toe niet hoeven te bewijzen of iets moeten presteren. Het wegvallen van de dreiging of verwachting maakt dat er een spontane communicatie op gang kan komen. Het kind ervaart de pop als een onvoorwaardelijk vriendje, een gelijke en niet als hulpverlener.

Laat de pop een vriendje zijn die jouw rol niet overneemt

Om de handpop binnen de hulpverlening effectief in te kunnen zetten is het nodig dat het kind de pop als veilig en vertrouwd blijft ervaren. Zodra de pop de rol van de hulpverlener gaat overnemen verliest hij zijn kracht en zal het kind hem links laten liggen. Dit wil niet zeggen dat de pop nooit kan doorvragen of het kind nooit met iets kan confronteren. Dat kan zeker, alleen vanuit een andere rol en misschien wel met andere vragen dan die je zelf stelt.

Hulpverleners en therapeuten zijn prima op hun plek binnen de basisworkshop. De workshop is gericht op het neerzetten van een geloofwaardige en veelzijdige handpop die in veel verschillende situaties in te zetten zal zijn. Het is ook mogelijk om met een team of een intervisiegroep een workshop op maat te boeken waarbij je kunt kiezen voor een specifiekere toepassing. Wil je niet wachten op een workshop en direct beginnen met een handpop? Dan is een online cursus ook een goede optie.

Blogs

 • Wat ik zou willen weten
  Iedereen slaapt, slapen doe je zelfs elke dag en is dus een terugkerend gegeven. Een terugkerend gegeven lijkt niet zo interessant om vragen over te stellen omdat het zo’n open deur is maar juist die open deuren zijn heel fijn om te gebruiken omdat iedereen er iets over kan vertellen en iedereen dus mee kan […]
 • Eenvoudige maar bruikbare vragen.
  De handpop is bij uitstek geschikt om kinderen uit te dagen tot taal en interactie en brengt niet zelden gesprekken op gang waar je heel blij van wordt. Omdat ze spontaan zijn én je informatie verstrekken over de belevingswereld, manier van denken en het niveau van het kind. Eigenlijk zou een handpop in de ‘gereedschapskist’ […]
 • Aannames
  Volgens mij stond het gepland op een donderdagochtend. Ik had me goed voorbereid maar was toch behoorlijk zenuwachtig. Voelde me helemaal niet meer comfortabel bij deze activiteit en begon inmiddels ook een beetje te twijfelen aan mijn eigen idee. Het had me goed idee geleken tot die ochtend. Mijn stage begeleidster had gevraagd wat ik […]
 • Hoe pak je het aan?
  In het vorige blog ging het over redenen waarom je jouw pop wilt gebruiken bij de activiteiten die je gaat doen. “Hoe concreter, hoe beter” gaf ik toen als tip want het blijkt een stuk makkelijker te zijn om een pop in te zetten wanneer je weet waar je naar toe wilt en wat de […]
 • Waar zet jij jouw pop bij in?
  Wat was je eerste idee toen je jouw (of een) handpop zag? Dacht je aan het enthousiasme waarmee hij ontvangen zou worden? Of aan de gesprekken die hij uit zou gaan lokken? De doelen waar je hem voor in kunt zetten, de gebieden waar je hem bij zou kunnen gebruiken of de onderwerpen die hij […]
Lees meer