Onderwijs • Wonderbaarlijke Spiegels

Onderwijs

De handpop als onderdeel van de klas

De handpop is binnen een school een veel- en graag geziene gast en neemt een bijzondere rol in bij tal van leermethoden. In een aantal gevallen kan een methode pop ook de rol van klassenpop vervullen maar ook de situatie waarbij er naast een of meerdere methode poppen ook een klassenpop aanwezig is komt veel voor. De klassenpop is niet per definitie een pedagogisch hulpmiddel maar kan dat wel zijn of worden. Hierbij is de interactie die van de pop uitgaat en het initiëren van gesprekken, activiteiten, uitdagingen en leersituaties van belang. De pop moet dus iets DOEN, tot leven komen, aansluiting vinden bij de belevingswereld van de kinderen en aansluiten bij zowel de leerstof als de situaties die zich dagelijks in een groep kunnen voordoen.

Waar een pedagogische handpop zich onderscheidt van een andere pop is dat wat hij aanbrengt en aankaart altijd een doel heeft, hij is er niet voor de ‘leuk’, dat wil niet zeggen dat de pop niet leuk gevonden mag worden (bij voorkeur zelfs wèl) maar dat leuk (gezellig, vermakelijk) niet het doel van zijn aanwezigheid is.

Het doel van de aanwezigheid van de handpop heeft altijd te maken met het uitdagen tot deelname en interactie, het spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling, kinderen op een voor hen veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden. Wanneer je je daarvan bewust blijft en het lukt om de pop als een ‘kind onder de kinderen’ te laten zijn, dan is er heel veel met de pop te bereiken. De handpop moet daarbij niet gezien worden als een ‘extra’ activiteit maar als onderdeel van het dag- of weekprogramma. De pop neemt een aantal inhouden voor zijn rekening die op het programma staan en springt in op situaties die zich voordoen. Daarbij kun je denken aan:

 • een kringgesprek
 • een leeractiviteit
 • het zelfstandig en vrij werken
 • een inleiding op een onderwerp
 • de verdieping van een onderwerp
 • conflicten die zich voordoen
 • het aanleren van sociale vaardigheden
 • het oefenen met nieuwe vaardigheden
 • het oefenen met nieuwe situaties
 • het leren samenspelen/samenwerken
 • dag/week openingen/sluitingen
 • etc.

Waarvoor kun je de handpop inzetten?

Door middel van een handpop kunnen kinderen o.a.:

 • leren om zelf en met anderen te spelen;
 • leren uiting te geven aan emoties;
 • leren hoe ze met anderen kunnen communiceren op verbaal en non-verbaal niveau;
 • ervaren hoe het is om ander gedrag te vertonen;
 • ervaren hoe het is om grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan;
 • hun wereld relativeren door even in de huid van een ander te kruipen;
 • oefenen met leerstof;
 • oefenen met taal;
 • oefenen met moeilijke opdrachten;
 • oefenen met sociale situaties en conflicten;
 • oefenen met assertiviteit;
 • spelenderwijze de wereld verkennen;
 • nieuwe woorden leren;
 • etc.

Een pop integreren binnen de praktijk van alledag is niet moeilijk en zeker te leren. Werken met poppen is niets meer dan het combineren van gegevens en het zien van mogelijkheden die via de pop uitgedragen kunnen worden. Die mogelijkheden zijn vrijwel oneindig, het vereist alleen wat lef om over die eerste drempel heen te stappen, zeker als je met oudere kinderen werkt. Als je die drempel eenmaal genomen hebt zul je merken dat het werken met poppen een enorm positieve uitwerking heeft op het pedagogisch klimaat. De betrokkenheid van de kinderen wordt groter en je krijgt door je activiteiten met de pop veel meer informatie over de kinderen omdat kinderen meer van zichzelf laten zien in het bijzijn van de pop. Hierdoor krijg je meer zicht op eventuele leerproblemen, ontwikkelingsachterstanden en/of (leer)behoeften van een kind zodat je daar beter op in kunt spelen. Daarnaast maakt de aanwezigheid van de pop voor veel kinderen het naar school gaan veel leuker. Alles bij elkaar is de handpop er niet alleen voor de kinderen dus, hij helpt ook jouw bij het uitvoeren van je werk.

Onder-, midden-, en bovenbouw

Het is een aanname dat de handpop alleen een functie kan hebben in de onderbouw want ook in de midden- en bovenbouw zijn er tal van situaties te bedenken waarin een handpop een belangrijke rol kan spelen (denk maar eens aan de sociaal-emotionele ontwikkeling).

Vanaf groep 5 staan kinderen vaak wel wat vreemd te kijken wanneer je met een handpop binnen komt maar dat wil niet zeggen dat ze er niet voor open staan. De handpop wordt vaak alleen maar gebruikt bij jonge kinderen en dat maakt dat er een zweem van ‘kinderachtigheid’ omheen hangt waar veel oudere kinderen niet mee geassocieerd willen worden. Daar ligt dus een taak voor jezelf want zodra je de handpop van alle kinderachtigheid ontdoet, blijft er een hulpmiddel over wat ook voor oudere kinderen heel veel te bieden heeft.

De afgelopen jaren is de handpop in steeds meer midden- en bovenbouwgroepen geïntroduceerd. In de midden- en bovenbouw hebben leerkrachten vaak meer sociaal-emotionele doelen voor ogen wanneer ze besluiten een handpop in te gaan zetten en wordt de pop, meer dan in de onderbouw, gebruikt om kinderen daar ook zelf mee te laten spelen, onderwerpen aan te kaarten die gevoelig liggen en te laten oefenen met ander gedrag. Zowel voor de leerkracht als voor het kind blijkt de handpop een instrument te zijn waar ze zich makkelijk achter kunnen verschuilen en waarmee ze een andere rol aan kunnen nemen.

Blogs

 • Wat ik zou willen weten
  Iedereen slaapt, slapen doe je zelfs elke dag en is dus een terugkerend gegeven. Een terugkerend gegeven lijkt niet zo interessant om vragen over te stellen omdat het zo’n open deur is maar juist die open deuren zijn heel fijn om te gebruiken omdat iedereen er iets over kan vertellen en iedereen dus mee kan […]
 • Eenvoudige maar bruikbare vragen.
  De handpop is bij uitstek geschikt om kinderen uit te dagen tot taal en interactie en brengt niet zelden gesprekken op gang waar je heel blij van wordt. Omdat ze spontaan zijn én je informatie verstrekken over de belevingswereld, manier van denken en het niveau van het kind. Eigenlijk zou een handpop in de ‘gereedschapskist’ […]
 • Aannames
  Volgens mij stond het gepland op een donderdagochtend. Ik had me goed voorbereid maar was toch behoorlijk zenuwachtig. Voelde me helemaal niet meer comfortabel bij deze activiteit en begon inmiddels ook een beetje te twijfelen aan mijn eigen idee. Het had me goed idee geleken tot die ochtend. Mijn stage begeleidster had gevraagd wat ik […]
 • Hoe pak je het aan?
  In het vorige blog ging het over redenen waarom je jouw pop wilt gebruiken bij de activiteiten die je gaat doen. “Hoe concreter, hoe beter” gaf ik toen als tip want het blijkt een stuk makkelijker te zijn om een pop in te zetten wanneer je weet waar je naar toe wilt en wat de […]
 • Waar zet jij jouw pop bij in?
  Wat was je eerste idee toen je jouw (of een) handpop zag? Dacht je aan het enthousiasme waarmee hij ontvangen zou worden? Of aan de gesprekken die hij uit zou gaan lokken? De doelen waar je hem voor in kunt zetten, de gebieden waar je hem bij zou kunnen gebruiken of de onderwerpen die hij […]
 • Wat we van Walt Disney kunnen leren
  Afgelopen weekend zat ik in de bioscoop om de film Aladdin te bekijken. Misschien heb je hem inmiddels ook gezien en zo niet; ik vind het een aanrader, een leuke, ontspannen film met prachtige decors, kostuums en een heerlijke blauwe geest die gespeeld wordt door Will Smith. Een prima manier om een avond op een […]
 • Wij leren Papiamentu
  Zoals je misschien wel weet waren wij, JaNee en ik,  vorig jaar op Bonaire en hebben we daar verschillende klassen bezocht. We waren hartstikke nieuwsgierig of het ons zou lukken om in gesprek te raken met de kinderen. Vanaf de basisschool krijgen kinderen les in het Nederlands en daar lukte een gesprek zeker maar we […]
 • Boeien, uitdagen & verder groeien
  Op 16 maart a.s. geef ik, op een super locatie in Sevenum Limburg, een dagvullende masterclass. In deze masterclass ga ik met mijn deelnemers op avontuur in de Wonderbaarlijke Wereld van de handpop. De handpop als hulpmiddel welteverstaan want dat is en blijft toch wel de toepassing van de handpop die me het meest boeit […]
Lees meer