pluscursus: De handpop als hulpmiddel in het onderwijs

pluscursus: De handpop als hulpmiddel in het onderwijs

LESGEVERS:
Helen Meurs
Helen Meurs
Docent
JaNee
Onderwijsondersteuner

Prijs: €45,00 per persoon

Deze plus cursus is voor leerkrachten en andere professionals in de onderwijsleersituatie (onder-, midden- of bovenbouw). Je hebt je handpop al tot leven gewekt, je speelt er al mee  en ziet dat kinderen enthousiast op de pop reageren, het erg leuk vinden wanneer deze verschijnt maar de aanwezigheid van de pop is voor jouw gevoel nog te beperkt. Of teveel gericht op het introduceren van een nieuw thema. Je wilt er méér mee, de pop vaker en breder inzetten, niet alleen om een verhaaltje bij een thema te vertellen maar ook om bijvoorbeeld:

 • (leer)inhouden aan te bieden,
 • nieuwe vaardigheden aan te leren,
 • kinderen helpen grenzen te verkennen en te verleggen,
 • spelenderwijze uitdagingen aan te gaan,
 • kinderen te ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling, leren om gaan met zichzelf en de ander,
 • het uitdagen tot taal, spraak en interactie,
 • etc.

Je hebt een beeld waar je naartoe wilt maar weet niet hoe? Dan is deze cursus iets voor jou want in deze cursus ga je in 5 lessen aan de slag met het transformeren van je pop tot een prachtig hulpmiddel.

In deze online pluscursus gaat het over het uitdiepen van zaken die van invloed zijn op de pedagogische inzetbaarheid van de menspop die maken of je pop een hulpmiddel gaat worden of niet. De pop als hulpmiddel is nl. niet zomaar een pop maar een pop waarover heel goed is nagedacht en die planmatig wordt ingezet. Maar het blijft ook een pop, een vriendje en een karaktertje waarbij alles ogenschijnlijk spontaan op komt. Dat laatste moet ook in stand gehouden geworden en in deze cursus ga ik je helpen al deze aspecten in jouw pop te integreren.

De onderdelen van deze cursus zijn:

 • De wisselwerking tussen karakter en doelen
 • Kennismaken en introduceren
 • Inhoud geven aan je pop
 • Werken met materialen en plaatjes
 • Hoe nu verder?

VEELGESTELDE VRAGEN:

 • Voor wie is deze cursus? 

Deze cursus is voor leerkrachten die de menspop willen gebruiken binnen het onderwijs. De cursus richt zich op het werken in groepen (onder-, midden- en bovenbouw) en de educatieve situatie. Het is een pluscursus en dat betekent dat je al een basiscursus hebt gedaan, je pop al tot leven kunt brengen en al een karakter voor hem of haar verzonnen hebt. Deze cursus gaat niet meer in op de basisvaardigheden zoals ze in de basiscursus aan de orde zijn geweest.

 • Wat heb je nodig voor deze cursus?

Een menspop, een tablet of pc en internetverbinding.

 • Hoe lang mag je over deze cursus doen?

Je krijgt 6 maanden toegang tot de online leeromgeving.

 • Zit er begeleiding bij de cursus?

Ja, je wordt in een deelnemersgroep geplaatst en kunt vragen stellen, we maken daarbij gebruik van een deelnemersforum bij de cursus waar je nog wat dieper in de lesstof kunt duiken als je dat wilt. Ook moet je 2 opdrachten inleveren die worden beoordeeld.

Volg deze cursus

Cursus materiaal

videolessen, aanvullende informatie, opdrachten, deelnemersforum

Cursus inhoud

Lessen