De handpop als hulpmiddel in het onderwijs

Deze plus cursus is voor leerkrachten en andere professionals in de onderwijsleersituatie (onder-, midden- of bovenbouw). Je hebt je handpop al tot leven gewekt, je speelt er al mee maar wilt méér doen met de pedagogische mogelijkheden van de handpop binnen de klas. Daarbij valt te denken aan het introduceren van thema's, het aanbieden van (leer)inhouden, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het kinderen ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling of het uitdagen tot taal en spraak. Het is een online cursus, je bepaalt dus je eigen tempo en je eigen lestijden.

Prijs: €45,00

DUUR:
Minimaal 12 uur
ID:
ACP1

LESGEVERS:

Helen Meurs
Helen Meurs
Docent
JaNee
Onderwijsondersteuner

Adres

Bij jou thuis   Toon kaart

Online pluscursus (je hebt de basisvaardigheden al onder de knie) voor volwassenen

Je hebt een menspop, kunt deze tot leven roepen en wilt deze gaan gebruiken binnen je werk als leerkracht. Je ziet dat kinderen enthousiast op de pop reageren en het erg leuk vinden wanneer deze verschijnt maar de aanwezigheid van de pop is voor jouw gevoel nog te beperkt, of teveel gericht op het introduceren van een nieuw thema. Je wilt er méér mee, de pop vaker en breder inzetten, niet alleen om een verhaaltje bij een thema te vertellen maar ook om leerinhouden aan te bieden in bijvoorbeeld de kring, om kinderen uit te dagen tot interactie, het verleggen van grenzen, het openstaan voor nieuwe uitdagingen, het leren omgaan met zichzelf en de ander. Je hebt een beeld waar je naartoe wilt maar weet niet hoe? Dan is deze cursus iets voor jou want in deze cursus ga je in 5 lessen aan de slag met het transformeren van je pop tot een prachtig hulpmiddel.

In deze online pluscursus gaat het over het uitdiepen van zaken die van invloed zijn op de pedagogische inzetbaarheid van de menspop die maken of je pop een hulpmiddel gaat worden of niet. De pop als hulpmiddel is nl. niet zomaar een pop maar een pop waarover heel goed is nagedacht en die planmatig wordt ingezet. Maar het blijft ook een pop, een vriendje en een karaktertje waarbij alles ogenschijnlijk spontaan op komt. Dat laatste moet ook in stand gehouden geworden en in deze cursus ga ik je helpen al deze aspecten in jouw pop te integreren.

De onderdelen van deze cursus zijn:

 • De wisselwerking tussen karakter en doelen
 • Kennismaken en introduceren
  • Werken vanuit de IK van de pop
  • De pop introduceren binnen een sessie
 • Inhoud geven aan je pop
  • Werken met een koffertje
  • Werken met een fotoboek
  • Werken met een plannetjesboek
 • Werken met materialen en plaatjes
  • Een aantal materialen uitgewerkt
 • Hoe nu verder?

VEELGESTELDE VRAGEN:

 • Voor wie is deze cursus? 

Deze cursus is voor leerkrachten die de menspop willen gebruiken binnen het onderwijs. De cursus richt zich op het werken in groepen (onder-, midden- en bovenbouw) en de educatieve situatie. Het is een pluscursus en dat betekent dat je al een basiscursus hebt gedaan, je pop al tot leven kunt brengen en al een karakter voor hem of haar verzonnen hebt. Deze cursus gaat niet meer in op de basisvaardigheden zoals ze in de basiscursus aan de orde zijn geweest.

 • Wat heb je nodig voor deze cursus?

Een menspop, een tablet of pc en internetverbinding.

 • Hoe lang mag je over deze cursus doen?

Je krijgt 6 maanden toegang tot de online leeromgeving.

 • Zit er begeleiding bij de cursus?

Ja, je wordt in een deelnemersgroep geplaatst en kunt vragen stellen, zowel bij de lessen als ook in het forum bij de cursus waar je nog wat dieper in de lesstof kunt duiken als je dat wilt. Ook moet je 2 opdrachten inleveren die worden beoordeeld.

Deze website is nog in aanbouw, workshops en cursussen boeken is vanaf 1 mei mogelijk via deze plaats. Sluiten