Basisworkshop "De geloofwaardige handpop" voor scholen & instellingen De pedagogische handpop Wonderbaarlijke Spiegels

Basisworkshop “De geloofwaardige handpop” voor scholen & instellingen

Past het werken met een handpop binnen de visie van jouw organisatie of praktijk en wil je graag samen aan de slag om het aandeel van de handpop binnen je dagelijks werk te vergroten? Dan is het zinvol om samen met collega’s of vakgenoten de workshop te volgen. Bij 8 of meer deelnemers is het voordeliger om mij naar de locatie te laten komen om daar de workshop te geven.

Over de workshop

De workshop “De geloofwaardige handpop” duurt 3,5 uur en daarin gaan we aan de slag met de basisbeginselen van het interactief- en doelmatig werken met handpoppen. Dit is niet te vergelijken met spelen op basis van een script of rol waarbij het verhaal de inhoud vormt. In deze workshop draait het om het creëren van een geloofwaardig wezentje dat actief onderdeel gaat worden van je dagelijkse praktijk; een karaktertje met een eigen persoonlijkheid, een eigen belevingswereld, een eigen geschiedenis, eigen plannetjes en eigen behoeften. Een wezentje dat aansluit bij de kinderen waar je mee werkt, dat niets liever doet dan met die kinderen in gesprek gaan en hen op een speelse manier (leer)inhouden of vraagstukken aanbieden.

We gaan bekijken aan welke voorwaarden de pop moet voldoen om door kinderen als geloofwaardig en veilig te worden ervaren en van daaruit de vertaalslag maken naar het vormen van een laagdrempelig en communicatief karakter dat alle mogelijke onderwerpen aan kan kaarten. Een karaktertje waar kinderen zich in kunnen herkennen, waar ze zichzelf bij kunnen zijn en zichzelf bij durven te uiten. De pop neemt jouw rol niet over, maar zal een aanvulling gaan worden op je eigen handelen en daarbinnen een rol gaan krijgen.

Deelnemers zullen tijdens deze workshop ervaren dat het interactief werken met een handpop veel meer een kwestie is van inspringen op situaties dan van techniek. Techniek blijkt geen voorwaarde om een geloofwaardige handpop te creëren, enthousiasme wèl. Om deel te kunnen nemen aan deze workshop is ervaring met het spelen met poppen niet nodig, het is een echte beginnersworkshop.

Bij een workshop voor een team of intervisiegroep kan er afgeweken worden van het standaardprogramma van deze workshop en kunnen er, in samenspraak, onderdelen worden geschrapt en toegevoegd. Het kan zijn dat er gewerkt wordt met een specifieke doelgroep, een specifieke problematiek of dat de pop vooral een rol moet gaan spelen binnen een specifiek ontwikkelingsgebied, bij thema’s of aan moet sluiten bij een methode waarmee gewerkt wordt. In dat geval is het zinvol om, voor zover dat haalbaar is binnen de beschikbare tijd, daar al tijdens de workshop aandacht aan te geven.

Ik stuur daarom bij elke aanvraag een vragenlijst toe om de wensen en leerdoelen te inventariseren voordat ik het programma maak. Wanneer er geen, of niet genoeg poppen voorhanden zijn om tijdens de workshop mee te oefenen dan kan er gewerkt worden met de poppen die ik mee neem. Op die manier kun je ontdekken of het werken met de pop überhaupt wel bij je past en kun je na afloop besluiten of je het leuk genoeg vindt om er eentje voor jezelf aan te schaffen.

Dit is de workshop die ik het meest geef, die het meest breed van opzet en inhoud is en die het best aansluit bij de praktijk van alledag. Hij kan ook individueel gevolgd worden.

Wat is het standaard programma?

Het bewegen van hoofd, lijf en handen

Welke handelingen kan een pop uitvoeren, hoe beweegt de pop, welke handelingen en bewegingen maken een pop geloofwaardig?

Werken met stem en emoties

We gaan niet buikspreken en voor ons doel is dat ook niet nodig, maar de pop krijgt wel een eigen stem. Hoe doe je dat?

Het vormen van een geloofwaardig karakter

Wie is het wezentje wat je in je handen houdt? Wat heeft hij/zij te vertellen?

Tips bij het introduceren van de pop

Hoe introduceer je een handpop in een groep, een groepje of bij een individueel kind? Wat doet een pop dan en vooral…wat doet ie niet?

Demonstratie (leer)inhoud via de pop aanbieden

Wat is er voor nodig om de handpop spannend en uitdagend te houden? Welke inhoud kan de pop aanbieden en hoe doet hij/zij dat? Hoe kun je de handpop inzetten om kinderen (maar ook ouderen) te activeren, uit te dagen, iets nieuws te leren, te laten oefenen of zich te laten uiten?

Of .....

Een aantal onderdelen zijn noodzakelijk om na de workshop tot spel te kunnen komen maar het is mogelijk om in het programma rekening te houden met de wensen en doelen die voor de groep, school of het team belangrijk zijn.

[booked-calendar calendar=7672]

In de kalender hierboven worden de beschikbare data voor deze workshop getoond. Er zijn verschillende begintijden mogelijk maar hier kan eventueel (en in overleg) vanaf geweken worden.

Wil je deze informatie in je mailbox ontvangen en/of een prijsopgave krijgen voor een workshop op jouw locatie? Vul dan onderstaande velden in.

[mailpoet_form id=”6″]

X