Babbelmethode • Wonderbaarlijke Spiegels

Babbelmethode

De ‘babbelmethode’ is net zo gezellig en laagdrempelig als ie klinkt en bestaat vooral uit het creëren van talige situaties waar kinderen zich in herkennen en makkelijk op in kunnen haken. Het lijkt op ‘gebabbel’ over koetjes en kalfjes (en voelt voor kinderen ook zo aan) maar heeft wel degelijk een doel voor ogen, nl. het kinderen uitdagen, stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling op welk gebied en binnen welke situatie dan ook.

De kracht van de ‘babbelmethode’ is dat hij overal en door iedereen die met kinderen werkt te gebruiken is en ook bij vrijwel alle kinderen aanslaat. De ‘babbelmethode’ is geen echte methode maar meer een manier van communiceren met kinderen die aan bijna alle pedagogische doelen gekoppeld kan worden, (les)methode overstijgend is en de mogelijkheid biedt om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind. De handpop is daarbij het belangrijkste hulpmiddel. Kenmerken van de ‘babbelmethode’ zijn:

  • de belevingswereld van het kind staat centraal en dient als uitgangspunt
  • de situaties die aangedragen worden zijn herkenbaar voor het kind
  • het is niet prestatiegericht maar vooral uitnodigend (tot deelname en interactie)
  • er worden geen oordelen geveld over prestaties, uitspraken en gedragingen
  • nieuwsgierigheid, betrokkenheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen spelen een belangrijke rol
  • het kind wordt nooit afgekeurd en kan op begrip rekenen
  • het is luchtig, sprankelend en zichzelf vernieuwend
  • het is flexibel en stemt zich af op de (vergroting van de) inbreng van het kind
  • het kan als ‘doelloos’ en puur ter vermaak overkomen

In feite wordt de kracht en de magie van de handpop gebruikt en omgevormd tot haalbare doelen die worden ingeleid met ‘gebabbel’; een ‘plaatje’ wat geschetst wordt, een situatie die beschreven wordt, een gevoel wat benoemd wordt of een attribuut/materiaal wat gepresenteerd wordt, als het maar zaken zijn die kinderen kunnen herkennen is het goed. Het doel van het gebabbel is om kinderen op een laagdrempelige manier in te leiden, mee te nemen of uit te dagen. Ze moeten zich veilig voelen om zichzelf te durven laten zien en onderdeel te willen worden van de interactie/activiteit. Die veiligheid is van wezenlijk belang om in een later stadium ook over meer ‘gevoelige’ onderwerpen te kunnen ‘babbelen’. Voor mij (en inmiddels ook vele anderen) is de ‘babbelmethode’ een manier gebleken waarmee ik heel veel nieuwe informatie heb kunnen verzamelen over kinderen en die me geholpen heeft een betere opvoeder te worden. En iedereen met interesse in de handpop kan het leren…..

X