Kennis en vaardigheid worden gedeeld en toegankelijk gemaakt via de Academy

De afgelopen jaren is de toepassing van de handpop binnen verschillende sectoren in een stroomversnelling terecht gekomen. Dat is niet gek natuurlijk wanneer je bedenkt wat er allemaal mogelijk is met dit prachtige medium en de manier waarop kinderen op een handpop reageren. Vanaf 2004 ben ik vaak benaderd vanuit de praktijk om mee te denken rondom thema’s, onderwerpen en problematieken waarbij de handpop een rol zou kunnen spelen. Daardoor is er een manier van werken met de pop ontwikkeld die heel eigen is, die goed aansluit bij de praktijk en door kinderen omarmd wordt. Al jaren geef ik workshops om leerkrachten, hulpverleners, ouders, opvoeders en andere geïnteresseerden aan de slag te laten gaan met de pop als hulpmiddel en doe dat nog steeds met veel plezier.

In de loop van de jaren zijn er ook veel onderwerpen, leergebieden en problematieken langsgekomen die ontzettend interessant zijn maar te specifiek om er een rendabele workshop op te ontwikkelen of te diepgaand om ze in een basisworkshop te stoppen. Inmiddels ligt er een schat aan informatie, uitgewerkte ideëen en invalshoeken waar je misschien nooit bij stil hebt gestaan maar die allemaal gekoppeld kunnen worden aan de menspop. Het is zonde om die informatie op de plank te laten verstoffen want daar is het te waardevol voor, niet alleen voor jou maar ook voor alle kinderen die er baat bij gaan hebben.

Daarom heb ik de academy in het leven geroepen om als koepel te fungeren voor alle kennis- en vaardigheidsactiviteiten die gericht zijn op de handpop als pedagogisch hulpmiddel.  In de academy zijn alle publicaties die onder mijn naam zijn uitgebracht te vinden maar ook de workshops en de online cursussen gericht op het tot leven roepen van de menspop en het gebruik van de handpop als hulpmiddel.

X