Online 2-in-1 Cursussen • Wonderbaarlijke Spiegels

Online 2-in-1 Cursussen

Wat komt er in deze cursus aan bod?

De 2-in-1 cursus is voor een ieder die nog geen ervaring met een handpop heeft (of lang geleden met een pop heeft gewerkt en de basisvaardigheden wil opfrissen) en de pop als hulpmiddel wil gaan gebruiken binnen de thuissituatie, de kinderopvang, het onderwijs of de hulpverlening. De cursussen zijn opgebouwd uit dezelfde onderdelen maar zijn verschillend in de opdrachten en de nadrukken die in de verschillende varianten gelegd worden zodat ze beter aansluiten bij de praktijk van de verschillende deelnemers.

De pop die als hulpmiddel gebruikt gaat worden, heeft meer nodig dan alleen de basisvaardigheden en het karakter zoals dit aan de orde komt in de basiscursus De Geloofwaardige Menspop.  Bij de pop als hulpmiddel draait het naast basisvaardigheden om de vertaalslag naar de praktijk toe, om planmatig werken en het koppelen van inhouden aan de doelen die je via de pop wilt gaan bereiken.

Wil je jouw pop niet gebruiken als hulpmiddel en hem of haar alleen geloofwaardig tot leven roepen? Dan is de basiscursus De Geloofwaardige Menspop een betere keuze. Wil je alleen de lessen rondom het werken met de pop als hulpmiddel volgen? Kies dan voor een plus-cursus.

In de 2-in-1 cursussen ga je én met de basisvaardigheden aan de slag, én met het karakter van je pop, én met de pedagogische- en/of educatieve invulling van je pop zodat die uit gaat groeien tot een volwaardig hulpmiddel. Je bent gemiddeld 20 uur met de cursus bezig (van begin tot eind).

Elke 2-in-1 cursus bestaat uit 10 lessen en kost €60,00 per deelnemer.

Een impressie van de cursus

De 2 - in - 1 cursus

Voor wie meer wil dan de basis en ook doelgericht met een pop aan de slag wil
ac-basiscursus-thuis1

2 - in - 1 cursus voor ouders en grootouders

60,00 p.p.

Help je kind zichzelf te leren kennen

 • Deze beginnerscursus is voor: ouders, grootouders en andere opvoeders
 • Die: hun (klein)kind(eren) uit willen dagen tot activiteiten, het verleggen van grenzen, willen weten wat er in het kind omgaat, het kind een fijn vriendje gunnen, het kind op een laagdrempelige manier willen laten oefenen met nieuwe vaardigheden, etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

ac-basiscursus-kinderopvang1

2 - in - 1 cursus voor de kinderopvang

60,00 p.p.

Help een kind de wereld om zich heen te ontdekken

 • Deze beginnerscursus is voor: leid(st)ers en gastouders in de kinderopvang en BSO
 • Die: jonge kinderen uit willen dagen tot (thema)activiteiten, meer willen laten vertellen, mee willen laten doen met een spelletje, willen laten oefenen met zelfstandigheid, samen spelen, het leren omgaan met zichzelf en de ander, etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

ac-basiscursus-onderwijs1

2 - in - 1 cursus voor het (PO) onderwijs

60,00 p.p.

Help een kind zijn talenten te ontwikkelen

 • Deze beginnerscursus is voor: leerkrachten en assistenten in het onderwijs
 • Die: kinderen uit willen dagen tot (thema)activiteiten, meer interactie met een kind willen, meer betrokkenheid willen zien bij een leeractiviteit, kinderen willen laten oefenen met zelfredzaamheid, weerbaarheid, sociaal gedrag , etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

ac-basiscursus-hulpverlening1

2 - in - 1 cursus voor de hulpverlener

60,00 p.p.

Help een kind zichzelf te zien en te begrijpen

 • Deze beginnerscursus is voor: (jeugd)hulpverleners en kindercoaches
 • Die: kinderen uit willen dagen tot interactie en communicatie, hen willen helpen met het aanleren van nieuwe vaardigheden, het oefenen van gedrag en/of samenspel , aan de slag willen met het zelfbeeld of de weerbaarheid, etc.
 • Je hebt nodig: een handpop, een pc of tablet en een internetverbinding
 • Start van de cursus: binnen 24 uur

Ik heb een vraag over een 2 - in - 1 cursus

X