de handpop als pedagogisch hulpmiddel

Verschillende soorten handpoppen

Handpoppen zijn er in verschillende soorten en maten. In de webshop van handpoppen.nl bieden we een diversiteit handpoppen aan die geselecteerd zijn op kwaliteit, bespeelbaarheid, uitstraling, aaibaarheid en inzetbaarheid. En daarbij proberen we zoveel mogelijk categorieën en doelen aan bod te laten komen. 

Specifieke kenmerken van de verschillende categorieën handpoppen:

De menspop: Dit type handpop kenmerkt zich door een bespeelbaar hoofd en heeft vaak een beweegbare mond. In de meeste gevallen heeft de menspop ook twee bespeelbare handen die óf met de eigen handen óf d.m.v. stokken bespeeld kunnen worden. De 'neutrale' menspop is geen karikatuur of themafiguur en erg geschikt om als pedagogisch hulpmiddel te gebruiken omdat er elke denkbare inhoud aan gekoppeld kan worden.

De dierpop: Dit type handpop gaat uit van een specifiek dier en heeft vaak (maar niet altijd) een bespeelbare kop/bek en soms nog ingangen waarmee andere delen van het dier bespeeld kunnen worden. Een dierpop is qua inzetbaarheid wat beperkter dan een menspop omdat de beeldvorming en de wezenskenmerken van het dier maken dat de mogelijkheden eerder hun 'plafond' bereiken. Het voordeel van een dierpop is weer dat diezelfde beeldvorming en wezenskenmerken direct een kader geven van waaruit je kunt vertrekken.

De sokpop: Dit type handpop bestaat meestal uit een ellebooglange sok met aan het uiteinde een bespeelbare kop en mond. Het is één van de meest eenvoudige handpoppen die er zijn maar daardoor niet minder bruikbaar of effectief. Een sokpop is niet alleen een leuke pop voor 'erbij' maar kan ook zeker de functie van pedagogische hulpmiddel in gaan nemen. Daarbij is het wel raadzaam om te kiezen voor een 'neutrale' uitvoering.

De poppenkastpop: Dit type pop is vooral gemaakt voor spelen in de poppenkast en zijn vaak wat 'archetypisch' wat wil zeggen dat het vaak gaat om zeer herkenbare personages die in meerdere of mindere mate het 'goed' en het 'kwaad' vertegenwoordigen. Poppenkastpoppen lenen zich uitstekend voor het uitspelen van verhalen of als toevoeging bij verhalen maar zijn door hun typische uiterlijke kenmerken niet zo geschikt als op zichzelf staand pedagogisch hulpmiddel tenzij er gekozen wordt voor een wat meer neutrale uitvoering.

Meer......