de handpop als pedagogisch hulpmiddel

Onder-, midden-, en bovenbouw

Ik heb zelf altijd gebruik gemaakt van een klassenpop en daarmee zowel in de onder-, midden- als bovenbouw van de basisschool gewerkt. Het is een aanname dat de handpop alleen een functie kan hebben in de onderbouw want ook in de midden- en bovenbouw zijn er tal van situaties te bedenken waarin een handpop een belangrijke rol kan spelen (denk maar eens aan de sociaal-emotionele ontwikkeling).in een bovenbouwgroep

Vanaf groep 5 staan kinderen vaak wel wat vreemd te kijken wanneer je met een handpop binnen komt maar dat wil niet zeggen dat ze er niet voor open staan. De handpop wordt vaak alleen maar gebruikt bij jonge kinderen en dat maakt dat er een zweem van 'kinderachtigheid' omheen hangt waar veel oudere kinderen niet mee geassocieerd willen worden. En daar ligt dus een taak voor jezelf want zodra je de handpop van alle kinderachtigheid ontdoet, blijft er een hulpmiddel over wat ook voor oudere kinderen heel veel te bieden heeft.

De afgelopen jaren is de handpop in steeds meer midden- en bovenbouwgroepen geïntroduceerd. In de midden- en bovenbouw hebben leerkrachten vaak meer sociaal-emotionele doelen voor ogen wanneer ze besluiten een handpop in te gaan zetten en wordt de pop, meer dan in de onderbouw, gebruikt om kinderen daar ook zelf mee te laten spelen, onderwerpen aan te kaarten die gevoelig liggen en te laten oefenen met ander gedrag. Zowel voor de leerkracht als voor het kind blijkt de handpop een instrument te zijn waar ze zich makkelijk achter kunnen verschuilen en waarmee ze een andere rol aan kunnen nemen.

Het werken met een handpop bij kinderen vanaf 8 jaar is wel anders, roept vaak meer weerstand op bij de kinderen en kent ook meer valkuilen die vermeden moeten worden.

Zie ook: Workshops