de handpop als pedagogisch hulpmiddel

De handpop in de hulpverlening

Onder hulpverlening versta ik alle activiteiten die gericht zijn op zorg en hulp in een één-op-één situatie (dus ook IB of RT) of behandelingsgroep waarbinnen specifieke problematieken via de pop bespreekbaar gemaakt worden.

Het doel van de aanwezigheid van de handpop heeft altijd te maken met het uitdagen tot deelname en interactie, het spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling, kinderen op een voor hen veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten  zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden. Wanneer je je daarvan bewust blijft en het lukt om de pop als een 'kind onder de kinderen' te laten zijn, dan is er heel veel met de pop te bereiken. De handpop moet daarbij  gezien worden als een onderdeel van de sessie of behandelprogramma. De pop neemt een aantal inhouden voor zijn rekening die op het programma staan en springt in op situaties die zich voordoen. Daarbij kun je o.a. denken aan:

 • het duidelijk krijgen wat er in het kind leeft
 • het duidelijk krijgen hoe het kind een bepaalde situatie ervaart
 • het duidelijk krijgen waar het kind moeite mee heeft
 • het duidelijk krijgen hoe het kind denkt
 • het duidelijk krijgen wat het kind (niet) nodig  heeft
 • het kind uitdagen zich te uiten
 • het kind uitdagen grenzen te verleggen
 • het kind laten oefenen met nieuwe vaardigheden
 • het kind een spiegel voorhouden
 • het kind alternatieven geven voor bestaand gedrag
 • het kind ondersteunen in de taalontwikkeling

Zie ook: workshops