de handpop als pedagogisch hulpmiddel

In de opvang

Ook binnen de (kinder)opvang kan de handpop een belangrijke rol gaan spelen en onderdeel worden van het pedagogische klimaat. De pop is daarbij geen ding maar een individuutje van waar uit je gesprekken en activiteiten kunt initiëren. De pop wordt pas een pedagogisch hulpmiddel door hem gericht en doordacht tot leven te roepen en hem iets te laten DOEN, het is belangrijk dat kinderen hem als gezellig, leuk en laagdrempelig ervaren maar 'leuk' is geen doel op zich.

Het doel van de aanwezigheid van de handpop heeft altijd te maken met het uitdagen tot deelname en interactie, het spelenderwijze stimuleren van de ontwikkeling, kinderen op een voor hen veilige manier laten oefenen met nieuwe vaardigheden. Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop, laten  zich makkelijker door de pop uitdagen dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden. Wanneer je je daarvan bewust blijft en het lukt om de pop als een 'kind onder de kinderen' te laten zijn, dan is er heel veel met de pop te bereiken. De handpop moet daarbij niet gezien worden als een 'extra' activiteit maar als onderdeel van het dag- of weekprogramma. De pop neemt een aantal inhouden voor zijn rekening die op het programma staan en springt in op situaties die zich voordoen. Daarbij kun je denken aan:

 • de kring (gesprekjes of activiteiten)
 • individuele gesprekjes (of activiteiten)
 • het zelfstandig en vrij werken
 • een inleiding op een onderwerp
 • de verdieping van een onderwerp
 • conflicten die zich voordoen
 • het oefenen met nieuwe  vaardigheden (op welk gebied dan ook)
 • het oefenen met nieuwe situaties
 • het leren samenspelen en samenwerken
 • dag/week openingen/sluitingen
 • etc.

Meer.......